"Δεν ξέρουμε τι να πιστέψουμε..."

03:43 1/7/2009 - Πηγή: Troktiko
"Για την εξυπηρέτηση του φορολογούμενου και την αυτόματη έκδοση του εκκαθαριστικού ΕΤΑΚ, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (μέσω της ΓΓΠΣ) επεξεργάστηκε πάνω από 23 εκατομμύρια εμπράγματα δικαιώματα...ακινήτων και περίπου 7 εκατομμύρια δηλώσεις, των ετών 2005 έως και 2008.Κατά την επεξεργασία των δηλώσεων, όμως, διαπιστώθηκαν σημαντικά λάθη και παραλείψεις σε ουσιαστικά στοιχειά πολλών δηλώσεων. Τα λάθη και οι παραλείψεις αυτές καθιστούν αδύνατη τη δημιουργία αξιόπιστης και πλήρους εικόνας της περιουσιακής κατάστασης του φορολογουμένου
και κατ’ επέκταση την έκδοση του εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΤΑΚ.Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν:· Περιπτώσεις λανθασμένης χρήσης της αύξουσας αρίθμησης των ακινήτων μεταξύ των δηλώσεων των ετών 2005-2008, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτός ο αυτόματος εντοπισμός του ακινήτου που τροποποιείται ή διαγράφεται.· Περιπτώσεις φορολογουμένων που κάθε χρόνο συμπληρώνουν το Ε9 επαναλαμβάνοντας το σύνολο της περιουσίας τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει τ
Keywords
Τυχαία Θέματα