"Χαρακτηριστικά του ηγέτη"

"Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ο Παπαγάλος δεν υπονοεί τίποτα. Κάθε ομοιότητα με πρόσωπα και πράγματα στη σύγχρονη νεοελληνική πραγματικότητα (αν προκύπτει) είναι παντελώς συμπτωματική. Μετά από αυτό το disclaimer, επιτρέψτε μου να...υπενθυμίσω ορισμένα – βασικά νομίζω – χαρακτηριστικά του ηγέτη στη ζωή και την πολιτική:Να καταστρώνει στρατηγικό σχέδιο με διακριτά βήματα υλοποίησης.Να οικοδομεί αποδοτικές σχέσεις με τους ανθρώπους που τους περιβάλλουν, στη βάση της τιμιότητας και διαφάνειας.Να μπορεί να σκέφτεται «out of the box», δηλαδή εκτός του πλαισίου που καθορίζει η καθημερινότητα.Να
είναι ευφής και να επεξεργάζεται τη σφαιρικότητα των πραγμάτων.Να προνοεί και να αντιδρά εγκαίρως, καθορίζοντας ο ίδιος τις εξελίξεις.Να διαθέτει συναισθηματική νοημοσύνη, προκειμένου να αξιοποιεί χρήσιμα και παραγωγικά τις σχέσεις του με το επιτελείο του.Να συγκεντρώνει γύρω του ανθρώπους με ικανότητες (μπορεί και καλύτερούς του σε ορισμένους τομείς), με τους οποίους να ανταλλάσσει νέες ιδέες και απόψε
Keywords
Τυχαία Θέματα