Απομάκρυνση παράνομων διαφημιστικών πινακίδων

Την απομάκρυνση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από την περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης σε πρώτη φάση και από τις εθνικές οδούς ακολούθως ξεκίνησε από χτες η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, μετά την έγκριση της πίστωσης 200.000 ευρώ και την υπογραφή της σχετικής σύμβασης....Την πρώτη μέρα απομακρύνθηκαν τέσσερις πολύ μεγάλες κατασκευές. Τα συνεργεία αποξηλώνουν πινακίδες και επιγραφές οποιωνδήποτε διαστάσεων και υλικών κατασκευής, που έχουν τοποθετηθεί παράνομα κυρίως κατά μήκος της περιφερειακής οδού Θεσσαλονίκης και ως την προβλεπόμενη από το νόμο απόσταση των 150 μέτρων από το δρόμο.
Keywords
Τυχαία Θέματα