Απάντηση στο θέμα: Καταγγελία για e-shop και τους υπαλλήλους

"Σχετικά με το περιστατικό που περιγράφεται παραπάνω, θα θέλαμε ναδιευκρινίσουμε ότι το κατάστημα άνοιξε στις 8:50 π.μ.Κατά την πρώτη μίση ώρα λειτουργίας δημιουργήθηκαν πράγματι κάποιεςκαθυστερήσεις εξαιτίας... κάποιων τεχνικών προβλημάτων στο δίκτυο τουκαταστήματος. Επιπλέον η υπάλληλος που επρόκειτο να εργαστεί στο ταμείο,απουσίαζε εξαιτίας προβλημάτων υγείας που αντιμετώπισε ξαφνικά. Αυτό είχεσαν αποτέλεσμα να αντικατασταθεί εκτάκτως από άτομο που δεν είχε εμπειρίαστο συγκεκριμένο κατάστημα, με αποτέλεσμα να μην γνωρίζει τις απαραίτητεςλεπτομέρειες για την λειτουργία του ταμείου.Λυπούμαστε πραγματικά για το περιστατικό και ελπίζουμε οι πελάτες που κατάτην πρώτη μισή ώρα εξυπηρετήθηκαν με κάποιες καθυστερήσεις, να δείξουνκατανόηση." ________________________________Παρασκευόπουλος Παύλος E-Shop.gr Α.Ε.Βασιλέως Γεωργίου 47Χαλάνδρι, 15232Αθήνα
Keywords
Τυχαία Θέματα