"Απάντηση από την ΕΥΔΑΠ"

"Αγαπητό Τρωκτικό, Αναφορικά με πρωινή ανάρτηση διαμαρτυρίας αναγνώστη σας για την ΕΥΔΑΠ, υπό τον τίτλο «Καταραμένη ΕΥΔΑΠ!», σας κάνουμε γνωστό ότι έγινε διερεύνηση της υπόθεσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Εταιρείας και προκύπτουν τα ακόλουθα:Στις 18 Δεκεμβρίου 2009 ο πελάτης της παροχής με αριθμό μητρώου 797376 και αριθμό μετρητή Α97Μ36845 ενημερώθηκε από τον υπάλληλο της καταμέτρησης της ΕΥΔΑΠ
- με ειδικό αυτοκόλλητο σημείωμα... για ασυνήθιστα υψηλή κατανάλωση της παροχής του. Η υψηλή κατανάλωση δεν οφείλετο σε βλάβη του μετρητή, όπως υποστηρίζει ο αναγνώστης σας, αλλά προφανώς σε βλάβη στο εσωτερικό υδραυλικό δίκτυο του ακινήτου του, που είναι - σημειωτέον - στη δική του ευθύνη και την οποία - όπως ο ίδιος αναφέρει - επισκεύασε.Τώρα, εάν η μεγάλη αυτή κατανάλωση, οφείλετο όντως σε αφανή διαρροή λόγω βλάβης, ο πελάτης πρέπει να απευθυνθεί στο αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο της ΕΥΔΑΠ, στον Πειραιά, προσκομίζοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά (απόδειξη υδραυλικού για την επισκευή της βλά
Keywords
Τυχαία Θέματα