Απάντηση από τα ΤΕΙ Αθήνας σε καταγγελία φοιτήτριας

"Σε απάντηση της από 17 Ιουνίου 2009 καταγγελίας της φοιτήτριας του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας κ. Ευστρατίας Κοθάλη και προς αποκατάσταση της αλήθειας, σας γνωρίζουμε τα εξής:Ο κ. Κολλιόπουλος έπαψε να είναι καθηγητής του ως άνω Τμήματος προ ενός έτους, διότι συνταξιοδοτήθηκε. Προφανώς η κ. Κοθάλη δεν πληροφορήθηκε το γεγονός διότι στο μεταξύ δεν προσήλθε στο Ίδρυμα.Η
Διοίκηση του ΤΕΙ Αθήνας προέβη στη...διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των καταγγελιών, στις οποίες αναφέρεται η κ. Κοθάλη, ακολουθώντας όλες τις νόμιμες διαδικασίες και το πόρισμά της σε καμία περίπτωση δεν παρέμεινε κρυμμένο σε συρτάρι.Το προηγούμενο εξάμηνο και με απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ Αθήνας τα μαθήματα του κ. Ράμπια εξετάστηκαν από τριμελή επιτροπή καθηγητών του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνολογίας, στην οποία δεν συμμετείχε ο κ. Ράμπιας. Γιατί η κ. Κοθάλη δεν έλαβε μέρος στις εξετάσεις αυτές;Το ίδιο θα ισχύσει και στις εξετάσεις του Ιουνίου 2009, μετά από πρόσφατη σχετική απόφαση του Συμβουλίου
Keywords
Τυχαία Θέματα