"Αντιοικολογική τιμολογιακή πολιτική ΔΕΥΑΜΒ Βόλου"

"Θέλω να εξηγήσω την αντιοικολογική τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΜΒΒόλου. Ίσως αυτά που θα εξηγήσω στη συνέχεια να ισχύουν και σε άλλεςπαρόμοιες επιχειρήσεις στην Ελλάδα αλλά αυτό... δεν το γνωρίσω οπότε θααναφερθώ σε αυτά που ξέρω. Η ΔΕΥΑΜΒ Βόλου εφαρμόζει τιμολογιακήπολιτική με ελάχιστη κατανάλωση της τάξης των 15 κυβικών μέτρων ανάτρίμηνο. Αυτό σημαίνει ότι είτε κάποιος καταναλώσει 1 κυβικό είτε 15θα πληρώσει το ίδιο στο τέλος. Σίγουρα
κάθε άνθρωπος δεν έχει την ίδιαοικολογική συνείδηση αλλά με τέτοιου είδους πολιτικές η εκάστοτεεπιχείρηση ωθεί τους καταναλωτές με "χαλαρή" οικολογική συνείδηση ναμην σκέφτονται την κατανάλωση νερού(μέσα σε αυτούς κι εγώ). Κι αυτόδιότι η ΔΕΥΑΜΒ δεν δίνει κίνητρο στους καταναλωτές να κάνουν οικονομίαστην κατανάλωση νερού. Σας παραθέτω την σύγκριση της τωρινήςτιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΜΒ Βόλου με ελάχιστη κατανάλωση 15κυβικών ανά τρίμηνο σε σχέση με μια τιμολογιακή πολιτική με ίδιεςτιμές ανά κυβικό αλλά χωρίς ελάχιστη κατανάλωση για κατανάλωση 5κυβ
Keywords
Τυχαία Θέματα