"Άνιση κατανομή μαθητών στα Γενικά Λύκεια της Ηγουμενίτσας"

"Στη σύγχρονη κοινωνία πλήθος ερευνών πιστοποιούν, ότι ο σημαντικότεροςπαράγο-ντας γνωστικής ανάπτυξης και σχολικής επιτυχίας των μαθητώνείναι το υψηλό μορ-φωτικό και οικονομικό επίπεδο των γονέων. Τα παιδιάπου μεγαλώνουν σ' αυτές τις οικογένειες... έχουν ένα υποστηρικτικόπεριβάλλον, πλούσιο σε εμπειρίες, καλύτερη σχέση με το βιβλίο, υψηλόμορφωτικό κεφάλαιο και πηγαίνουν περισσότερο έτοιμα στο σχολείο. Αυτάτα παιδιά έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και εφόδια που βοη-θούν ναθέτουν υψηλούς στόχους, θυσιάζοντας μικροαπολαύσεις του παρόντος στηνπροσπάθεια επιτυχίας των μελλοντικών στόχων.Σημαντικός
επίσης παράγοντας στην εκπαιδευτική πορεία του ατόμου είναιτο γεω-γραφικό περιβάλλον προέλευσης. Παιδιά που μεγαλώνουν σεεπαρχιακό, αγροτικό περιβάλλον έχουν λιγότερες προϋποθέσεις επιτυχούςεκπαιδευτικής σταδιοδρομίας. Στo πλαίσιo ενός νομού ή και ενός δήμου,παρατηρούνται κραυγαλέες ανισότητες στα ποσοστά επιτυχίας στιςενδοσχολικές εξετάσεις και στα ποσοστά εισαγωγής σε ανώτατες σχολές,που είναι
Keywords
Τυχαία Θέματα