Ανάκληση ύποπτων προκηρύξεων για θέσεις έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού, ανακάλεσε την προκήρυξη 2.584 θέσεων έκτακτου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου με τη δέσμευση ότι εντός της εβδομάδας θα επαναπροκηρυχθούν οι θέσεις αυτές. Η απόφαση ελήφθη μετά τη διαπίστωση... αρρυθμίων και αποκλίσεων από Ομάδα Εργασίας που συστήθηκε πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας των προσλήψεων.Η νέα διαδικασία προβλέπει ενιαίο τύπο προκηρύξεων και εκπόνηση ειδικού μηχανογραφικού προγράμματος εισαγωγής των στοιχείων, πράγμα που προφανώς θα παρατείνει τα προβλήματα που ήδη αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες, οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία για τρεις τουλάχιστον εβδομάδες...
Keywords
Τυχαία Θέματα