Ανάκληση συσκευής άλεσης καφέ

Στην ανάκληση του προϊόντος Starbucks Barista Blade Grinder (συσκευή άλεσης καφέ) που διατέθηκε προς πώληση από το Σεπτέμβριο 2002 προχώρησε η εταιρεία Starbucks Coffee Company, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου του υπουργείου Ανάπτυξης...Όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας Εμπορίου κ. Ι. Οικονόμου, η εταιρεία
εκτελεί για προληπτικούς λόγους, πρόγραμμα εθελοντικής ανάκλησης του προϊόντος αν και την Ελλάδα δεν έχουν αναφερθεί βλάβες ή ατυχήματα σχετιζόμενα με το προϊόν.Το ανακαλούμενο προϊόν υπό τους κωδικούς 162643, 162642, 179391 και 179319 κατασκευάστηκε στην Κίνα και πωλήθηκε στην Ελλάδα από το Σεπτέμβριο του 2002 έως την 7-5-2009 από τα καταστήματα της αλυσίδας Starbucks στη λιανική τιμή των 25€ έως 30€ περίπου. Στην Ελλάδα εισήχθησαν 1620 τεμάχια από τα οποία εκτιμάται ότι 1275 περίπου τεμάχια έχουν διατεθεί στους τελικούς καταναλωτές ενώ τα 345 ευρίσκονται σε απόθεμα στην κατοχή του διανομέα.Ο λόγος ανάκλησης συνίσταται στη συνέχιση λειτουργίας της συσκευής μετά το
Keywords
Τυχαία Θέματα