Αλληλεγγύη από το περιοδικό Blue Planet Magazine

Το free press περιοδικό Blue Planet Magazine όπως είναι γνωστό ασχολείται με περιβαντολλογικά θέματα, με προστασία άγριας ζωής, με υποστήριξη σε φυλές ανά τον κόσμο που βρίσκονται σε κίνδυνο, με πράσινες μορφές ενέργειες, με επιστημονικές ανακαλύψεις... Για αυτούς τους λόγους το Blue Planet Magazine ελιναι εντελώς αντίθετο με την δίωξη που ασκήθηκε στο troktiko και σε κάθε μορφή ποινικοποίησης της ελευθερία της σκέψης. Σίγουρα δεν συμφωνούμε με αρκετά που υποστηρίζει το troktiko, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να φιμώνεται. Η ελευθερία της έκφρασης, είναι η αρχή της δημιουργικότητας και της υγιής κοινωνίας Ας δημιουργήσουμε ένα πράσινο μέλλον με ελευθερία σκέψης. www.blue-planet.gr
Keywords
Τυχαία Θέματα