Αυτή είναι η τροπολογία για τους ημιυπαίθριους που κατατέθηκε στην Βουλή

21:30 2/7/2009 - Πηγή: Troktiko
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία με την οποία αντιμετωπίζονται θέματα αλλαγής χρήσης σε ημιυπαίθριους χώρους... Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, θεσπίζονται μέτρα που καταργούν τις πηγές οι οποίες διευκολύνουν την αυθαίρετη αλλαγή χρήσης ενώ ταυτόχρονα τακτοποιούνται οι μέχρι τώρα εκκρεμότητες αυτής της κατηγορίας.
Η τροπολογία προβλέπει μεταξύ άλλων ότι: -Επανακαθορίζεται -μειώνεται από 40% σε 35% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί συνολικά στο οικόπεδο- η συνολική επιφάνεια των εξωστών και ημιυπαίθριων χώρων που δεν υπολογίζονται εφεξής στο συντελεστή δόμησης. - Μειώνεται - από 20% σε 15% της συνολικής επιφάνειας εξωστών και ημιυπαίθριων χώρων- το ανώτατο όριο της έκτασης των ημιυπαίθριων χώρων οι οποίοι και κατανέμονται αναλογικά ανά όροφο. - Επανακαθορίζεται το βάθος των ημιυπαίθριων χώρων (μικρότερο ή ίσο των 1,80 με αντί του ισχύοντος σήμερα βάθους (μικρότερο ή ίσο του πλάτους τους). Η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν ισχύει για τους ημιυπαίθριους χώρους των τουριστ
Keywords
Τυχαία Θέματα