1.010 άτομα με συμβάσεις έργου στην Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση (ΕΡΤ)-πάρτε κόσμεεεεεεεεε

Με έξι αποφάσεις των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζεται σε χίλια δέκα (1.010) ο αριθμός των προσώπων που θα απασχοληθούν με σύμβαση μίσθωσης έργου στις υπηρεσίες της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης... (ΕΡΤ ΑΕ). Συγκεκριμένα, ανά διευθυνση θα απασχοληθούν:Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)(Σύνολο: 27)Λογιστικοί Σύμβουλοι 6 Επιστημονικοί Σύμβουλοι 4 Μηχανογραφική Υποστήριξη 15 Οδηγοί 2Γενική Διεύθυνση «Ελληνική
Ραδιοφωνία - Τηλεόραση 3» (Ε.Ρ.Τ. - 3) της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (ΕΡΤ ΑΕ)(Σύνολο: 107)Βοηθοί Παραγωγής 14 Δημοσιογράφοι 36 Δημοσιογράφοι − Ανταποκριτές 3 Διερμηνείς Νοηματικής Γλώσσας 1 Εικονολήπτες 8 Ενδυματολόγοι 1 Ηχολήπτες 13 Κειμενογράφοι 1 Μακιγιέζ 2 Μηχανογράφοι 4 Μοντέρ 5 Μουσικοί Παραγωγοί 3 Οδηγοί 2 Προώθηση Διαφήμισης 4 Σκηνοθέτες 3 Φροντιστές 7Γενική Διεύθυνση Ραδιοφωνίας της Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)(Σύνολο: 220)Ανταποκριτές - Δημοσ
Keywords
Τυχαία Θέματα