Τα γράφαμε. Ιδού τα αντικαταθλιπτικά που λάμβανε η Ειρήνη…

Τα γράφαμε και τότε κάποιοι έσπευσαν να μας επιτεθούν φραστικά.
Τυχαία Θέματα