Άγιον Όρος: Ένας Ξυπόλυτος Ασκητής Στο Δικαστήριο…

Έχω διαβάσει στο Λαυσαϊκόν του Παλλαδίουτα εξής περί του αββά Ωρ: «Ούτος εν τη ερήμω διάγων, ήσθιεν μεν βοτάνας και ρίζας γλυκείας, έπινεν δε και…
Keywords
Τυχαία Θέματα