Και οι ηλικιωμένοι μελαγχολούν...

18:12 9/1/2015 - Πηγή: Myself

Η καταθλιπτική διαταραχή είναι πλέον ευρέως διαδεδομένη και στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. Και φαίνεται πως γι’ αυτό ευθύνονται κυρίως η βεβαρημένη σωματική τους υγεία, σε συνδυασμό με τη φθίνουσα κοινωνική τους ζωή. Μοναξιά, χηρεία, κοινωνικός και οικονομικός αποκλεισμός, ιδρυματοποίηση, απώλεια συγγενών και φίλων, χρόνια ή σοβαρή ασθένεια/αναπηρία κι εξάρτηση αποτελούν τα ψυχολογικά αίτια, ενώ στα βιολογικά εντάσσονται το μειωμένο προσδόκιμο ζωής, η λήψη φαρμακευτικών ουσιών και οι σωματικές παθήσεις.

σχέσειςοικογένειαηλικιωμένοιπροβλήματακατάθλιψημελαγχολίαθεραπεία
Keywords
Τυχαία Θέματα