Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών ζητεί ίση μεταχείριση

Δεν νοείται από τον Σύλλογο περικοπή αποζημίωσης ενός φυσικοθεραπευτή για υπηρεσίες φυσικοθεραπείες, εφόσον η εν λόγω παροχή στηρίζεται σε παραπεμπτικό θεωρημένο από ελεγκτή ιατρό.
Keywords
Τυχαία Θέματα