ΚΠ Μαρινόπουλος: Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99

Αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία εξυγίανσης συνυποβάλλοντας νέο επιχειρηματικό σχέδιο εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99, κατέθεσε η 100% θυγατρική της Alapis ΚΠ Μαρινόπουλος Α.Ε.
Keywords
Τυχαία Θέματα