Ιασώ: εκποίηση κλασματικών υπολοίπων

Εκποίηση των αδιάθετων κλασματικών υπολοίπων που προέκυψαν από τη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής και την έκδοση και δωρεάν διανομή 9.079.553 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στους μετόχους του Ιασώ, θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα