Εντοπίστηκε πιθανός παράγοντας για την έγκαιρη διάγνωση νευροεκφυλιστικών νόσων

Eρευνητές πιστεύουν ότι το FGF21 θα μπορούσε να είναι κατάλληλο ως βιοδείκτης για την προσυμπτωματική διάγνωση νευροεκφυλιστικών νόσων.
Τυχαία Θέματα