Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκη Επιτροπή το blinatumomab για την οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία

Το blinatumomab είναι το πρώτο παρασκεύασμα αμφιειδικού (Bispecific) αντισώματος στρατολόγησης Τ-κυττάρων (BiTE®)που εγκρίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Keywords
Τυχαία Θέματα