2η ΕλληνοΡουμανική Συνάντηση Γαστρεντερολόγων

Ο ρόλος της Τριμεβουτίνης στην αντιμετώπιση της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης, εξετάσθηκε στη 2η Ελληνορουμανική Επιστημονική Συνάντηση Γαστρεντερολόγων.
Τυχαία Θέματα