Βωβός: Στα €11,13 η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού ανά μετοχή

Στα 11,13 ευρώ διαμορφώθηκε η Καθαρή Αξία του Ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/μετοχή) προ αναβαλλόμενης φορολογίας της Βωβός, μειωμένη κατά 5,5% συγκριτικά με την 31 Δεκεμβρίου 2009.
Keywords
Τυχαία Θέματα