Τεξαπρέτ: Λόγω δεινής οικονομικής κατάστασης δεν υποβάλλει αίτημα επαναδιαπραγμάτευσης των μετοχών της

Η εταιρεία πιστεύει ότι δεν θα υπάρχει επενδυτικό ενδιαφέρον στο μέλλον για τη συνέχιση της λειτουργίας της.
Keywords
Τυχαία Θέματα