Τεχν. Ολυμπιακή: Σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης λόγω επιτήρησης

10:27 2/6/2009 - Πηγή: Capital
Σε διαδικασία γενικότερης αναδιάρθρωσης με σκοπό τον περιορισμό των ζημιογόνων δραστηριοτήτων και των πάσης φύσεως δαπανών βρίσκεται ο όμιλος της Τεχνική Ολυμπιακή.
Keywords
Τυχαία Θέματα