Τα εμπόδια στον δρόμο για τη διάσωση της Creta Farms

08:17 11/9/2019 - Πηγή: Capital
Το "ναι" υπό προϋποθέσεις των βασικών μετόχων στην ενεχυρίαση των μετοχών τους, η ενδιάμεση χρηματοδότηση που απαιτείται για την εξυγίανση μέσω της προπτωχευτικής διαδικασίας.
Τυχαία Θέματα