ΣΙΔΜΑ: Ανανέωση σύμβασης ειδικής διαπραγμάτευσης με Beta ΑΧEΠΕΥ

14:18 3/7/2009 - Πηγή: Capital
Ανανεώνεται η χρονική διάρκεια της σύμβασης Ειδικής Διαπραγμάτευσης επί της μετοχής της εταιρίας ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ Α.Ε. σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.
Keywords
Τυχαία Θέματα