Πλαίσιο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου λόγω ακύρωσης 4.335 ιδίων μετοχών

20:36 8/6/2017 - Πηγή: Capital
Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Πλαίσιο κατά το ποσό των 1.430,55 ευρώ με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 22.080.000 σε 22.075.665 κοινές, ονομαστικές μετοχές, λόγω ακύρωσης 4.335 ιδίων μετοχών, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα