Πιστοποίηση Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής κατά ISO/IEC 20000-1:2018 για την Pylones Hellas

H Pylones Hellas, πάροχος ψηφιακών τεχνολογιών και ασφάλειας διαδικτύου, με μακρά παρουσία 25 και πλέον ετών σε Ελλάδα, Κύπρο και Ν.Α. Ευρώπη, ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 20000-1:2018 ύστερα από τη διαδικασία επιθεώρησης της TÜV AUSTRIA HELLAS, ηγετικού φορέα πιστοποίησης της χώρας.
Keywords
Τυχαία Θέματα