Μύλοι Λούλη: Δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2008

13:51 15/6/2009 - Πηγή: Capital
Την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου και τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 1/1/2008-31/12/2008 αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Μύλοι Λούλη, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15/6.
Τυχαία Θέματα