Μηχανική: Αγορά μετοχών από κ. Π. Εμφιετζόγλου και κα Μ. Εμφιετζόγλου

17:17 16/6/2009 - Πηγή: Capital
Αγορά 30.000 κοινών ονομαστικών μετοχών από κ. Π. Εμφιετζόγλου και 540 προνομιούχων μετοχών από κα Μ. Εμφιετζόγλου.
Keywords
Τυχαία Θέματα