Μεταβολή στη μετοχική σύνθεση τριών εισηγμένων

18:51 15/6/2009 - Πηγή: Capital
Τρεις εταιρείες εμφάνισαν μεταβολές στη μετοχική τους σύνθεση σύμφωνα με τη λίστα (δείτε το σχετικό link) με τις συμμετοχές εισηγμένων στο Χ.Α. εταιρειών.
Τυχαία Θέματα