Μεταβολές στη μετοχική σύνθεση δύο εταιρειών

17:57 22/4/2013 - Πηγή: Capital
Δύο εταιρείες εμφάνισαν μεταβολές στη μετοχική τους σύνθεση σύμφωνα με τη λίστα (δείτε το σχετικό link) με τις συμμετοχές εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών.
Τυχαία Θέματα