Κτήμα Λαζαρίδη: Ολοκλήρωση φορολογικού ελέγχου 2006-2008

Ολοκληρώθηκε ο τακτικός φορολογικός έλεγχος της εταιρείας Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη για τις οικονομικές χρήσεις 2006, 2007 και 2008.
Keywords
Τυχαία Θέματα