Κλωνατέξ: Αναβολή της Γ.Σ. των προνομιούχων μετόχων για τις 28/7

18:42 17/7/2009 - Πηγή: Capital
Για τις 28/7 αναβλήθηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση των προνομιούχων μετόχων της Κλωνατέξ της 17ης Ιουλίου 2009, καθώς δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία του 1/2 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Τυχαία Θέματα