Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών επί δημοσίων συμβάσεων

10:03 3/6/2009 - Πηγή: Capital
Η διασφάλιση της διαφάνειας και η αποτροπή καταστρατηγήσεων στα πλαίσια της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, καθώς και η κατοχύρωση της πολυφωνίας και της αντικειμενικής και με ίσους όρους ενημέρωσης για την προώθηση και παγίωση του υγιούς ανταγωνισμού απετέλεσαν τους βασικούς στόχους που τέθηκαν με τη θέσπιση και θέση σε ισχύ του νόμου 3310/2005.
Keywords
Τυχαία Θέματα