Δωρεές εταιρειών προς το Δημόσιο: Διευκρινίσεις για την απαλλαγή από ΦΠΑ

00:06 26/3/2020 - Πηγή: Capital
Στο πλαίσιο των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν εξαιτίας της εξάπλωσης του κορονοϊού δημοσιεύτηκε απόφαση σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ των πωλήσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών προς κάποιον δωρητή, στο πλαίσιο δωρεών προς φορείς του Δημοσίου Τομέα ή προς Ν.Π.Ι.Δ. προκειμένου οι τελευταίοι να διευκολυνθούν στην επίτευξη των στόχων τους. Γράφει η Μάρθα Παπασωτηρίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα