Διάθεση χρεογράφων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης από Navios Maritime

Τα χρεόγραφα διασφαλίζονται με πρώτη υποθήκη επί πλοίων.
Keywords
Τυχαία Θέματα