Χατζηιωάννου: Μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2008

10:45 1/7/2009 - Πηγή: Capital
Τη μη διανομή μερίσματος και την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου αποφάσισε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων κατόχων προνομιούχων μετοχών αλλά και η συνέλευση των μετόχων κατόχων κοινών μετοχών.
Τυχαία Θέματα