Αρχή της ίσης μεταχείρισης των φύλων στην παροχή αγαθών

10:42 23/7/2009 - Πηγή: Capital
Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών αναφορικά με την πρόσβασή τους σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και η παράλληλη καθιέρωση του προσήκοντος πλαισίου για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φύλου στο συγκεκριμένο τομέα, απετέλεσε ζήτημα διακριτής μέριμνας κοινοτικού νομοθέτη.
Keywords
Τυχαία Θέματα