Ακρίτας: Ματαίωση της έκτακτης γενικής συνέλευσης της 18ης Οκτωβρίου

12:44 2/10/2018 - Πηγή: Capital
Λόγω τεχνικού κωλύματος της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.
Τυχαία Θέματα