ΕΛΕΤΑΕΝ – ΕΣΗΑΠΕ: ικανοποίηση για την κατάργηση της «εξασφάλισης θέσης»

15:03 3/8/2011 - Πηγή: Econews
Με αφορμή την πρόσφατη κατάργηση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του κριτηρίου «δυνατότητας εξασφάλισης θέσης» ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ΄Αδειας Παραγωγής σε έργα ΑΠΕ στο πλαίσιο της ψήφισης του νέου ενεργειακού νόμου, ο ΕΣΗΑΠΕ και η ΕΛΕΤΑΕΝ απέστειλαν στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ευχαριστήρια επιστολή, με την οποία εκφράζεται ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή.Στην επιστολή επισημαίνεται  ο κρίσιμος ρόλος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και
των υπηρεσιών του ΥΠΕΚΑ, στην αποτελεσματική προώθηση της συγκεκριμένης ρύθμισης, στη βάση σχετικής εισήγησης της ΡΑΕ ήδη από τα μέσα του 2010.Στην επιστολή προς τον κ. Παπακωνσταντίνου σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελούσε πάγιο αίτημα της μεγάλης πλειοψηφίας των φορέων που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, όπως φάνηκε και από τα σχόλια που κατατέθηκαν κατά τη δημόσια διαβούλευση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου αλλά και αυτή του νέου Κανονισμού Αδειών Παραγωγής έργων ΑΠΕ.Η  ικανοποίηση του αιτήματος αυτού αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά την ανάπτυξη των επενδύσεων ΑΠΕ στη Ελλάδα.Να σημειωθεί ότι η υποχρέωση διασφάλισης του χώρου εγκατάστασης των έργων ΑΠΕ παραμένει, αλλά εξετάζεται σε μεταγενέστερα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας και συγκεκριμένα κατά τις φάσεις της χορήγησης της έγκρισης επέμβασης και της χορήγησης της ΄Αδειας Εγκατάστασης, μετά δηλαδή την απόκτηση ενός ικανοποιητικού βαθμού ωριμότητας του έργου και όχι στο πρώιμο στάδιο της αίτησης χορήγησης άδειας παραγωγής. Η ΄Αδεια Παραγωγής αποτελεί – μετά την ψήφιση του ν. 3851/2010 – μια άδεια σκοπιμότητας,   για τη χορήγηση της οποίας αρκετά  σημεία του τελικού σχεδιασμού δεν είναι απαραίτητο να έχουν οριστικοποιηθεί.Ο ΕΣΗΑΠΕ και η ΕΛΕΑΤΕΝ σημειώνουν ακόμα ότι πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες αντίστοιχες αλλαγές και στο σχέδιο του νέου Κανονισμού Αδειών Παραγωγής που πρόκειται να εκδοθεί από το ΥΠΕΚΑ, προκειμένου να εφαρμοστεί αποτελεσματικά η ψηφισθείσα ρύθμιση.econews
Keywords
Τυχαία Θέματα