Χρήση βιοκαυσίμων στα αεροπλάνα μέχρι το 2020

Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία. Οι εταιρείες του κλάδου των αερομεταφορών ανακοίνωσαν, ότι θα βελτιώσουν την ενεργειακή αποδοτικότητα τους και θα μειώσουν τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα σε πολύ χαμηλότερα από τα κατώτερα όρια που έχουν επιβληθεί. Η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ), η οποία αντιπροσωπεύει 230 αεροπορικές εταιρείες, ανακοίνωσε ότι οι αερολιμένες, οι ...
Keywords
Τυχαία Θέματα