Ασφαλέστερα βιοκτόνα και απλούστερες διαδικασίες αδειοδότησης

10:17 1/7/2009 - Πηγή: Econews
Περιβάλλον- Ενέργεια- Οικολογία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο νομοθετικής πράξης για την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου προστασίας της υγείας και του περιβάλλοντος μέσω της ενίσχυσης της ασφάλειας των βιοκτόνων που διατίθενται στην αγορά και χρησιμοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα βιοκτόνα χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών για την υγεία του ανθρώπου ή των ...
Keywords
Τυχαία Θέματα