Συμβατή για τα δάση κοινοτική και ελληνική νομοθεσία;

Μέλη του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου επισημαίνουν ότι το ευρωπαϊκό δικαστήριο θα πρέπει να απαντήσει εάν η ελληνική νομοθεσία για τα δάση είναι συμβατή με τις κοινοτικές οδηγίες.
Τυχαία Θέματα