Εκτεθειμένα βαρέλια πίσω από τον "Κεράνη"

Κίνδυνος έκρηξης λόγω των υψηλών θερμοκρασιών – Έντονη αντίδραση του δημάρχου την πόλης.
Τυχαία Θέματα