Εκλογές ΤΕΕ- Τμήμα Βορειοανατολικού Αιγαίου - Όλοι οι υποψήφιοι

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥΠΡΑΚΤΙΚΑΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΤΗΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019Τόπος Συνεδρίασης: Μυτιλήνη 
Keywords
Τυχαία Θέματα