Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την παράταση όλων των επιδομάτων ανεργίας

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την παράταση όλων των επιδομάτων ανεργίας Παρατείνονται για δύο ακόμα μήνες όλα τα επιδόματα και βοηθήματα ανεργίας Αριθμ.: οικ. 37453/963 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4172/28.09.2020Παράταση διάρκειας τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και βοηθημάτων ανεργίας

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝαποφασίζουμε: Άρθρο μόνο 1. Η διάρκεια της τακτικής επιδότησης ανεργίας, του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων, του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων- ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ. Ο.Α.Ε.Ε., τ. Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε. και του βοηθήματος ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων-ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ-τ.ΕΤΑΑ (τ. Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, τ. Τομέας ΤΣΑΥ, τ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών), για όσους δικαιούχους έληξε εντός του Ιουνίου, του Ιουλίου ή του Αυγούστου 2020 και δεν έχουν επωφεληθεί της παράτασης του άρθρου έβδομου της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. (Α’ 68), που κυρώθηκε με το...

> Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ: Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για την παράταση όλων των επιδομάτων ανεργίας

Keywords
Τυχαία Θέματα