Βοήθεια στο σπίτι: Εγκρίθηκε κονδύλι 12 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της Β΄ δόσης

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), εγκρίθηκε η μεταφορά του ποσού των 12 εκατ. ευρώ από το Α.Κ.Α.ΓΕ. στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ) για την κάλυψη της Β΄ δόσης που αφορά στο 30% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού των 40 εκατ. ευρώ που αναλογεί στο Α.Κ.Α.ΓΕ. για τις υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» που παρασχέθηκαν και θα παρασχεθούν για την περίοδο από 1.1.2019-31.12.2019 στους συνταξιούχους των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του Δημοσίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα