Η λεωφορειολωρίδα 2ης γενιάς και η ανακατασκευή της Επ. Οδού 2

11:00 18/7/2018 - Πηγή: Voria
Ημερίδα με τίτλο «Τυποποιημένα επαναλήψιμα μοντέλα ανασχεδιασμού αστικών οδικών αξόνων & η προβολή της εφαρμογής τους στα ΣΒΑΚ».
Keywords
Τυχαία Θέματα
2ης, Οδού 2,2is, odou 2